เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

Meta Tags ประเภทต่างๆ

Meta tags เป็นข้อความที่เราประกาศเอาไว้ใน Code จะไม่แสดงผลในเว็บเพจ โดยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ , Keywords ที่ใช้ที่เกี่ยวข้อกับเว็บไซต์ Search Engine จะทำการเก็บรายละเอียดพวกนี้ไว้อ้างอิงเว็บไซต์เรา

ถ้าเราไม่เขียนก็ได้ แต่ Search Engine จะทำการหาข้อความ หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไปแทน ซึ่งอาจไม่ใช่ใจความสำคัญ หรือส่วนสำคัญของเว็บไซต์ของเราก็ได้ จะเป็นการดีมากถ้าเราสละเวลาเล็กน้อยเพื่อเขียนรายละเอียดส่วนนี้

Meta tags นั้นมีไว้สำหรับใส่รายละเอียดของ Metadata ซึ่งจะบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจที่กำลังแสดงผลอยู่ metadata ไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อใช้งานกับเว็บเพจ เพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้น metadata ได้ถูกใช้ในกลุ่มพัฒนาฐานข้อมูลที่อ้างอิงถึงสารสนเทศ ในห้องสมุดเพื่อให้บรรณารักษ์ได้ใช้ในการจัดการระบบห้องสมุด ซึ่งถ้าหากจะว่าไปแล้วเราก็อาจเปรียบเทียบได้ว่า เว็บเพจต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนห้องสมุดโลกขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงได้มีแนวความคิดในการนำ metadata มาประยุกต์ใช้กับเว็บเพจต่างๆ

ตัวอย่างการใช้งาน Meta tags นั้นเราจะเขียน code ให้อยู่ในส่วนของ ในหน้าเว็บเพจที่เราต้องการใช้ Meta tags ตัว Meta tags เองนั้นมีมากมายหลายแบบ จะขอกล่าวแบบที่นิยมใช้กันดังนี้

Meta tags ที่ใช้กำหนดชนิดตัวอักษร

meta tags นี้จะบอกชุดตัวอักษรที่ใช้กับภาษาไทย ให้ Browser ใช้ชุดตัวอักษร UTF-8 สำหรับเปิดเว็บเพจของเรา


Meta tags ที่จำเป็นสำหรับ Search Engine

บอกคำที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจหน้านี้ เป็นคำที่ใช้ในการค้นหาหน้านี้ คั่นด้วยสัญลักษณ์ (,)
บอกรายละเอียดของเว็บเพจแบบคร่าวๆ


Meta tags สำหรับบอกชื่อผู้เขียนหน้านี้ และลิขสิทธิ์

ผู้เขียนหน้านี้
ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์


Meta tags สำหรับบอกเครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บเพจนี้

ใส่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจหน้านี้


Meta tags สำหรับสั่งให้ refresh หน้าเว็บเพจที่แสดงผลอยู่อัตโนมัติ

- เลข 5 คือ จำนวนวินาทีที่ต้องการให้ refresh เช่นใส่เลข 5 คือให้ refresh ทุก 5 วินาที
- index.html คือ หน้าที่แสดงผลอยู่ (หน้าที่ต้องการให้ refresh)


Meta tags สำหรับสั่งให้ Re-direct หน้าเว็บเพจอัตโนมัติ ไม่นิยมแล้วเพราะอาจถูกแบนได้

Redirect คือการให้เปลี่ยนหน้าเว็บเพจที่แสดงผลอยู่ ไปแสดงผลอีกหน้าที่เราตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
- เลข 3 คือจำนวนวินาทีที่จะให้แสดงหน้าแรกก่อน 3 วินาทีจึงจะเปลี่ยนไปแสดงอีกหน้าที่เราตั้งไว้
- Url คือเว็บไซต์ที่เราต้องการให้ re-direct ไป (เว็บไซต์ที่ต้องการให้แสดงผลแทนหน้าที่แสดงอยู่)


Meta tags สำหรับสั่งไม่ให้ Search engine แสดงผลหน้านี้

 "ALL"   คือ การกำหนดค่าให้สามารถจัดทำดรรชนีคำในเนื้อหาได้ทุกหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึง เพื่อนำไปจัดเก็บบันทึกลงฐานข้อมูล Search Engine
"NOINDEX"  คือ การกำหนดไม่ให้จัดทำดรรชนีคำในเนื้อหาสำหรับหน้าที่กำหนดไว้ แต่ให้ตามส่วนที่เชื่อมโยงได้และนำเนื้อหาไปจัดทำดรรชนีได้ ไปลงฐานข้อมูล Search Engine
"NOFOLLOW"  คือ การกำหนดให้จัดทำดรรชนีคำในเนื้อหา ในหน้าที่ปรากฏได้  แต่ไม่ให้ตามส่วนที่เชื่อมโยงเพื่อจัดทำดรรชนีคำในเนื้อหา นำไปลงฐานข้อมูล
"NONE"  คือ  การห้ามไม่ให้ spider จัดเก็บเว็บเพจที่ปรากฏไปทำดรรชนีเนื้อหา และ ห้ามตามส่วนเชื่อมโยงเพื่อทำดรรชนีในเนื้อหาด้วยเช่นกัน


Meta tags สำหรับสั่งให้ Search engine กลับมาที่เว็บไซต์

 
Meta tags สำหรับบอกวันที่เวลาวันหมดอายุให้ลบออกจากฐานข้อมูล


Meta tags สำหรับบอกระดับการเผยแพร่ของเว็บไซต์


Meta tags สำหรับใส่อีเมล์สำหรับให้คนติดต่อกลับ


Meta tags สำหรับบอกระบุกลุ่มคนเข้าดู


Meta tags สำหรับบอกภาษาที่ใช้ในเว็บ
 
 
สรุปจากประสบการณ์คนทำเว็บมายาวนานเกือบ 10 ก็แล้วกัน เอาเป็นว่า
 
ใส่แค่ 4 ตัวนี้ก็พอครับ
 
 
 
 
ตัวล่างสุดนี้คือ ตัวกำหนดอักษรนะครับ เวลาคนเปิดเว็บเราจะได้ไม่เห็นภาษาที่เรียกว่ายึกยือนะครับ@line55

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่