เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

CloneCD

ชื่อโปรแกรม... CloneCD

เว็บไซต์... http://www.slysoft.com

 

 
รายละเอียดโปรแกรม... CloneCD is the perfect tool to make backup copies of your music and data CDs, regardless of copy protection. CloneCD"s award-winning user interface allows you to copy almost any CD in just a few mouse clicks.

Since the release of 5.0, CloneCD is not only able to copy CDs but also most DVD formats, such as DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer and DVD-RAM. The movies are copied 1:1 and therefore not modified (compressed). Note that to copy movie DVDs you also require AnyDVD.

CloneCD also works with other formats such as ISO and UDF files and copies CDs/DVDs with the new SafeDisc 3 Copy Protection System. CloneCD allows you to create perfect 1:1 copies of your valuable original compact discs. Should your copy-protected music CD not play in your car audio, the backup created by CloneCD will.

Slysoft combine knowledge and innovation with many years of experience and direct communication with customers to provide constant improvements, therefore making CloneCD the highest quality copying application around.

This download is for a 21 day trial.

 

โปรแกรม... ทดลองใช้งาน

ข้อเสีย...

ดาวห์โหลดโปรแกรม... คุณสามารถเข้าไปดาวห์โหลดโปรแกรมเวอชั่นล่าสุดได้ที่เว็บไซต์

 
http://www.slysoft.com/en/clonecd.html
 
http://www.filehippo.com/download_clonecd/
 
ให้คะแนน...
 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 6
&l*;P&g*;Even *ough choosing conce*ning &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* j*cke*s cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; w* se*on ou*doo* j*cke*s isn'* j** &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* w*n" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;che*p *oncle* w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; fo* *e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;che*p *oncle* down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; design bu* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* s*o*e" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* s*o*e&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *ddi*io*lly *e specific fe**u*es. Moncle* Ou*s*e ove*co**s **en'* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* j*cke*s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *egul** ou*s*e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle*" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; ove*co**s. Bec**e of *e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down co**s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down co**s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; speci*l supplies should you **y posi*ioned on *ll of you* p*efe**ed. You c*n s**y vi*e*io* chilled. You **y &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *lso &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncle*quincyj*cke*s.co*"&g*;cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; posi*ioned on *e specific ou*s*e ove*co**s si*ply bec**e *egion whe*e eve* l**ge &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* w*ns j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;che*p *oncle* w*ns j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; co*p*essed snowf*ll d*ops f*equen*ly. Such ou*s*e ove*co**s **e of*en full of *e*l supplies *** **y in no &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce *oncle*" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;cle***nce *oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; w*y p*ov*e you wi* *e sys*e* *e p***icul** * &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; lo* chillie* i*p*c*.&l*;/P&g*;
&l*;P&g*;Moncle* **e *u*lly de*ling wi* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* co**s" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* co**s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; **gnificen* colou*s fo* ins**nce *ed-colo*ed vib**n*, di* *long wi* excellen* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* co**s cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* co**s cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *zu*e *nd *uch &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce ou*le*" h*ef="h**p://www.j*cke*s-s*leou*le*.co*"&g*;cle***nce ou*le*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *o*e chooice upon colo* choosing delive*ing subs**n*i*l **ke *e of you* indiv*u*l see*. &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*/*oncle*-w*n-j*cke*s-c-2.*l"&g*;*o ncle* down j*cke*s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; The colou* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke* s*o*e" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* j*cke* s*o*e&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; is *c*u*lly vib**n* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;che*p *oncle* j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; which **kes &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* *ens j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*/*oncle*-*en-j*cke*s-c-6.*l"&g*;*onc le* *ens j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; i* flexible &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* s*le" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* s*le&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *long wi* we***ble. Should you *dded *o *oncle* w*n ou*s*e ove*co**s &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle*" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;che*p *oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; in you* p*efe**ed colou* you'll &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s *en" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down j*cke*s *en&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; be s*ick ou* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* *en down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* *en down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; one of &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* long j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* long j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; g*oup.&l*;BR&g*;&l*;/P&g*;
แจ้งลบ
โดยคุณ *oncle* cle***nce วันที่ 17 ธ.ค. 2554 เวลา 15:55:49 น. [ IP : 58.22.21.12 ]

ความคิดเห็นที่ 5
&l*;P&g*;Even *ough &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* *ens j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*/*oncle*-*en-j*cke*s-c-6.*l"&g*;*oncle* *ens j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; choosing conce*ning w* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* s*le" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* s*le&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; se*on ou*doo* j*cke*s isn'* j** fo* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* w*ns j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;che*p *oncle* w*ns j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *e design bu* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce ou*le*" h*ef="h**p://www.j*cke*s-s*leou*le*.co*"&g*;cle***nce ou*le*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *ddi*io*lly *e specific fe**u*es. Moncle* Ou*s*e ove*co**s **en'* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* long j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* long j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *egul** &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*/*oncle*-w*n-j*cke*s-c-2.*l"&g*;*o ncle* down j*cke*s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; ou*s*e ove*co**s. Bec**e of *e speci*l supplies &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down co**s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down co**s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; should &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; you **y posi*ioned on *ll of you* p*efe**ed. You c*n &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* co**s" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* co**s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; s**y vi*e*io* chilled. You **y *lso posi*ioned on &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncle*quincyj*cke*s.co*"&g*;cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *e specific ou*s*e ove*co**s si*ply bec**e *egion whe*e eve* l**ge &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce *oncle*" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;cle***nce *oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; co*p*essed snowf*ll d*ops f*equen*ly. &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* *en down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* *en down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; Such ou*s*e ove*co**s **e of*en full of &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *e*l supplies *** **y in no w*y p*ov*e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* j*cke*s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; you wi* *e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s *en" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down j*cke*s *en&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; sys*e* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* j*cke*s cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *e p***icul** * lo* chillie* i*p*c*.&l*;/P&g*;
&l*;P&g*;Moncle* **e *u*lly de*ling wi* **gnificen* colou*s fo* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* co**s cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* co**s cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; ins**nce &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* s*o*e" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* s*o*e&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *ed-colo*ed vib**n*, di* *long wi* excellen* *zu*e *nd *uch *o*e chooice upon &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;che*p *oncle* j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; colo* choosing delive*ing subs**n*i*l **ke *e of you* indiv*u*l see*. The &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle*" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; colou* is *c*u*lly vib**n* which &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* w*n" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;che*p *oncle* w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; **kes i* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle*" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;che*p *oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; flexible &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke* s*o*e" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* j*cke* s*o*e&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *long &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;che*p *oncle* down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; wi* we***ble. Should you *dded *o *oncle* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; w*n ou*s*e ove*co**s in you* p*efe**ed colou* you'll be s*ick ou* one of *e g*oup.&l*;BR&g*;&l*;/P&g*;
แจ้งลบ
โดยคุณ *oncle* cle***nce วันที่ 17 ธ.ค. 2554 เวลา 15:54:08 น. [ IP : 58.22.21.12 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมากๆช่วยได้เยอะเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ *onz**@g*il.co* วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 17:56:11 น. [ IP : 118.172.13.169 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ช่วยได้มากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ poi วันที่ 30 ธ.ค. 2549 เวลา 12:50:17 น. [ IP : 61.19.127.91 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ทำงัยอาหารที่ชอบมากที่สุดคือ เนื้อกระทะ กินเกือบทุกวัน  ตาย!
แจ้งลบ
โดยคุณ ... วันที่ 29 ธ.ค. 2549 เวลา 23:05:08 น. [ IP : 61.7.133.30 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ทานน้ำส้มทุกวันเลย แล้วก็ไม่ทานอาหารที่ดำไหม้เกรียม
แจ้งลบ
โดยคุณ nongnune*2@ho***il.co* วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 19:15:58 น. [ IP : 203.144.187.18 ]


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่