เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

Miro

ชื่อโปรแกรม... Miro

เว็บไซต์... http://www.getmiro.com/

 

 
รายละเอียดโปรแกรม... Miro is a free HD video player. It can play almost any video file and offers over 6,000 free internet TV shows and video podcasts.

Miro has a simple, gorgeous interface designed for fullscreen HD video. Since Miro downloads most videos, you can take your shows with you, even on an airplane. Quite simply, Miro is a better way to watch all the video you care about.

Unlike your browser, Miro"s built for HD. The built-in Miro Guide connects you to thousands of free High Definition video shows. Miro downloads video fast and stores it on your local computer for a level of quality that is often impossible on streaming video websites (even the ones that call themselves "HD").

Can"t open a video? Now you can, with Miro. Miro can play virtually any type of video file - Quicktime, WMV, MPEG, AVI, XVID, and more.

When it comes to video podcasts, Miro goes far beyond iTunes by letting you subscribe to BitTorrent RSS feeds, with one of the fastest torrent downloaders in the world. Miro makes BitTorrent RSS dead simple-- when a new episode is available, it will download automatically and be ready to watch.

 

 
โปรแกรม... ทดลองใช้งาน

ข้อเสีย...

ดาวห์โหลดโปรแกรม... คุณสามารถเข้าไปดาวห์โหลดโปรแกรมเวอชั่นล่าสุดได้ที่เว็บไซต์

 
http://www.getmiro.com/
 
http://www.filehippo.com/download_miro/
 
ให้คะแนน...
 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 68
ถ้าผมไม่มีโครงการหมู่บ้านละ * ล้าน ผมก็ไม่มีโอกาศที่จะเรียนมหาลัยหรอกเป็นหนี้ที่ได้มาแล้วผมจบผมว่าคุ้มครับดีที่จะไป เป็นหนี้โดยไมรู้ตัวเหมื่อนตอนเงินบาทลอยตัซะอีก
แจ้งลบ
โดยคุณ เด็กที่เสียค่าเทอม **000 จากเงินกองทุนหมู่บ้าน วันที่ 29 ธ.ค. 2549 เวลา 3:29:22 น. [ IP : 61.7.174.149 ]

ความคิดเห็นที่ 67
คตส ที่ได้มาก่อเป็นคนที่จ้องเอาผิด พ.ต.ท.ทักษิณ อยู่แล้วเห็นผมคิดว่าประเทศของเรายังพึ่งใครได้อีกละคนโกงโดนคนที่จะเล่นงานมาตรวจสอ บไม่น่าเชื่อถือสักนิดเอาคนที่ไม่เคยพบห้นากนมาก่อนดิเอาคนที่ไม่มีกรณีดิเหมื่อนกับ ตั้งข฿นมาเพื่อทีจะฆ่าพ.ต.ท.ทักษิณ ในทางอ้อมถึงเค้าจะโกงกินมอบความยุติธรรมให้เค้าดิอย่างน้อยได้รับการตัดสินจากคนที่ เข้ามาเพื่อทำงานจริงคุณกล้าณรงค์ไม่ควรอย่ายิ่ง
แจ้งลบ
โดยคุณ คนไทย วันที่ 29 ธ.ค. 2549 เวลา 3:20:01 น. [ IP : 61.7.174.149 ]

ความคิดเห็นที่ 66
(เสือก)เลือกปฏิบัติ นี่หว่า
แจ้งลบ
โดยคุณ ก้อง วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 21:40:31 น. [ IP : 203.188.59.70 ]

ความคิดเห็นที่ 65
ผมคนหนึ่งที่เคยศรัทธา ทักษิณแต่พอผมมีข้อมูลเรื่องหลายเรื่องในทางทีไม่ดีของเขาผมบอกตัวเองว่าเราคิดผิดมา ตลอด 4 ปี ถามว่าผลงานของเขาดีไหม ตอบว่าดีเป็นบางอย่าง ไม่ดีเป็นบางอย่าง ถามว่าโครงการที่เขาทำขึ้นเป็นรูปธรรมมีประโยชน์ไม๊..มี แต่ไม่ทั่วถึง ถามว่า ทักษินเอาเงินส่วนตัวทำให้หรือเปล่า ตอบเปล่าเป็นเงินภาษีของเรานี้แหละ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังโกงเงินภาษีพวกเราไปเข้ากระเป๋าตัวเองอีก  อยากให้ลิ่วล้อไปฟังพระราชดำรัสของในหลวง วันที่ 4 ธ.ค.47 และ วันที่ 4 ธ.ค. 4* แล้วแปลความหมายว่าคืออะไร ระวังนะครับ เวรกรรมมีจริง เดี๋ยวก็รู้....
แจ้งลบ
โดยคุณ สามัญชน คนโคก วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 17:07:52 น. [ IP : 203.154.97.195 ]

ความคิดเห็นที่ 64
เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 62    
แจ้งลบ
โดยคุณ pp ชลบุรี วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 16:26:47 น. [ IP : 125.24.192.192 ]

ความคิดเห็นที่ 63
s*op  ความโลภ  โกรธ  หลง  ได้แล้ว   เบื่อจริง ๆ  คนไม่มีความจริงใจ  สุดท้ายก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  เอาแต่เรื่องประชาธิปไตย มาบังหน้า
คำไหน  ก็ประชาธิปไตย  ประชาธิปไตย  
แจ้งลบ
โดยคุณ s*op วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 16:01:30 น. [ IP : 125.24.135.236 ]

ความคิดเห็นที่ 62
- ที่ว่าทักษินกลับมารากหญ้าจะชีวิตได้ดีขึ้น นี่คือภาพลวงตา  รากหญ้ามีหนี้มากขึ้นมากกว่า เพราะตามปกติก่อนทักษินมา        รากหญ้ามีวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอยู่แล้ว มีหนี้ ธกส.บ้าง เดี๋ยวนี้มากกว่า *0 เปอร์เซนต์ ถึงรอบปีจ่ายเงินคืนกองทุนหมู่บ้าน ต้องไปหา*้มาใช้คืนกองทุน แล้วก็ยืมกลับภายหลัง
- ทุกรัฐบาลก็โกงกินทั้งนั้นแต่แค่ตามน้ำ แต่ทักษินมันใช้กระบวนการทางการเมืองโกงทั้งโคตร
แจ้งลบ
โดยคุณ ทักซวยหัวขิน วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 15:48:50 น. [ IP : 222.123.72.154 ]

ความคิดเห็นที่ 61
why h*ve *o cu* i* of shi*
แจ้งลบ
โดยคุณ nis วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 15:27:30 น. [ IP : 83.92.48.147 ]

ความคิดเห็นที่ 60
*** shi*, c*n **lk, *ny *ing
แจ้งลบ
โดยคุณ nis วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 15:24:41 น. [ IP : 83.92.48.147 ]

ความคิดเห็นที่ 59
Why don'* show *ny *ink, wh** **e you fe** of?
I unde*s**nd, *** eve*y one c*n eve*y *ing wi* ou* senso*
แจ้งลบ
โดยคุณ nis. www. nisi***@ofi*.dk วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 15:22:06 น. [ IP : 83.92.48.147 ]

ความคิดเห็นที่ 58
Why Th*i people, **e s*up*.
Why h*ve *o figh* figh* figh*, *nd figh*, why don'*  you *e you* *ll powe* *o *ing, *nd **ke coun**y going up *g*in, you* coun**y, h*ve * ve*y b*d econo*y now, so ple*e eve*y body w*ke up, *nd *ing, *e you you* h*nd *nd you* leg, *o *ing no* you* *ouh*

T*ksin he *e lo* of *oney *o help poo* people, *nd s**e *i*e is i* *f *o hi*, wh** he *e *oney fo*, bu* *os* he help child*en, so *ey c*n going *o school *** i* ve*y good of hi*. So ple*e **ke you* *ine wh** he h*ve done w*ong *nd why, **ke so i* show up, no* j** si* *nd **lk *nd s*y ***, he h*ve been doing, *nd ve*y b*d pe*son, *nd e*bezzle.
No body i* *, o* only good, i* will bee *lw*y, b*d *nd good ** *e s**e *i*e, bu* *li*le b* b*d o* *li*le good, we don'* know, bu* we c*n see, *nd believe *** , T*ksin, he is *o*e good *en b*d, *nd *00% su*e.
แจ้งลบ
โดยคุณ nis. www. nisi***@ofi*.dk วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 15:14:18 น. [ IP : 83.92.48.147 ]

ความคิดเห็นที่ 57
ทักษิณสู้เขานะค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ด.ญ.ปรียาภรณ์ หมูคำ วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 15:12:40 น. [ IP : 202.129.35.67 ]

ความคิดเห็นที่ 56
อยากให้ทักษิณ กลับเข้ามาบริหารประเทศอีก ประเทศไทยประชาชนคนไทยระดับรากหญ้าจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลย พูดง่ายๆก็คือทำงานไม่เข้าท่า ยืดยาดอืดอาด แค่ปัญหาน้ำท่วมก็ยังแก้ไม่ได้รอให้น้ำแห้งขอดไปเอง แล้วอย่างอื่นจะแก้ได้เหรอ
แจ้งลบ
โดยคุณ ร่วมด้วยช่วยกัน วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 14:04:28 น. [ IP : 125.24.130.33 ]

ความคิดเห็นที่ 55
- การรับโอนมรดก ที่ดิน หุ้น ก็ต้องเสียภาษีทั้งนั้น ดังนั้นเมื่อ จนท. สรรพกร ไม่เก็บภาษี ต้องถูกลงโทษ ผิดก็คือผิด ต้องยอมรับ ที่ประชาชนทั่วไป มันตามเช็คภาษีน่าดู ย้อนหลังอีกต่างหาก
- ทางที่ดี ให้นายนพดลเป็นตัวแทนไปเจรจากับทักษินให้จ่ายเงินค่าบำเหน็จบำนาญแทน ไหนๆ ก็ตายเพื่อท่านแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ ทักษินออกไป วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 12:10:17 น. [ IP : 222.123.72.154 ]

ความคิดเห็นที่ 54
ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานในรัฐบาลชุดนี้ทุกท่าน  โดยเฉพาะท่านจารุวรรณเมณฑกาทราบว่าท่านเป็นคนที่มีความซื่อตรงดีมาก  ซึ่งคนมีความจริงใจเช่นนี้หายากมากขอให้จับคนผิดมาลงโทษแล้วประกาศให้ชาวบ้านต ำดำ ๆ ที่ยังหลงกลโกงทักษิณอยู่  ขอสนับสนุทท่านชวน  หลีกภัยเข้ามาประสานและแก้ปัยหาให้ไทยอยู่แบบพอเพียงแล้วค่อย ๆ ก้าวตามเทคโนโลยี
แจ้งลบ
โดยคุณ ผู้หญิงที่เป็นกลาง วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 4:38:13 น. [ IP : 203.113.61.132 ]

ความคิดเห็นที่ 53
ระบบทักษิณ  กินเลือดเนื้อชาวบ้านเสียแล้วซิ......เพราะขณะนี้ทุกครอบตรัวเป็นหนี้ต้องรับภ าระนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงร้อยละ  *, * หรือ  *0  และต้องจ่ายดอกเบี้ยกองทุนหมู่บ้านฯ ระบบเศรษฐกิจล้มเหลวเพราะใครสงสารพ่อหลวงบ้างซิ  ทำจิตใจให้เป็นกลางบ้างสิ  ขอให้คนอ่านเขาวิเคราะห์เองยังเชียร์ทักษิณอยู่ได้น่าสงสารและหัวเราะจริง ๆ ใช้เงินซื้อทุกอย่างเลยนะทักษิณ  แล้วเงินวิทยฐานะครูหละอยู่ที่ไหน , เงินจ้างโรงเรียนพื้นที่พิเศษหละอยู่ที่ไหน  คุณส้รางปัญหาให้รัฐบาลชุดนี้มากนะเดี๋ยวบาปแน่ ๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ ผู้หญิงที่มองโลกเป็นกลาง วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 4:31:11 น. [ IP : 203.113.61.132 ]

ความคิดเห็นที่ 52
*สนธิและพวกมันตายหรือยังฮือ้  กลิ่นยังแรงอยู่เลย ใครเจอพวกมันเอาสืนตีนกระแทกจขอบครกมันหน่อย
แจ้งลบ
โดยคุณ *เกลียด*ทั้.พวก* วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 1:32:17 น. [ IP : 124.157.148.47 ]

ความคิดเห็นที่ 51
เห็นด้วยกับความคิดที่ 49 และ *0 มากๆๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ คนเห็นความจริง วันที่ 28 ธ.ค. 2549 เวลา 0:40:58 น. [ IP : 125.25.72.47 ]

ความคิดเห็นที่ 50
 
       ท่านพุทธธาตุกล่าวว่า.."เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่าเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย ฝึกให้เคยมีแต่ดีมีคุณจริง"  ...ก่อนจะว่าใคร ติใคร หันมองดูตนเองก่อนว่าดีกว่าเขาหรือเปล่า ถ้าทำไม่ได้อย่างเขา ดีไม่เท่าเขา พิจารณตัวเองก่อนจึงไปว่าเขา..เช่นกันอยากถามว่าอดีตนายกทักษิณไม่มีผลงานอะไรดีบ้าง เชียวหรือ  พิสูจน์ผลงานไม่ดีเลยหรือ ทุกคนมีวิจารณญาณ มีชีวิตใจ มีการศึกษาพอควรแห่งตน คิดได้ วิเคราะห์ได้  แต่เท่าที่ศึกษาติดตามดูผลงานมาตลอดเวลาดีกว่าอดีตหลายเท่า ผลงานใดที่ว่ามีการทุจริตตามที่มีการกล่าวหาทำไมไม่ใฃ้กระบวนการทางศาล ไม่ทันไรก็ดาหน้าจะฆ่าลูกเดียวกระพือข่าวทุกวัน ตอนนี้เปรียบเสมือนว่ายังไม่มีการพิสูจน์  อดใจรอกันหน่อยไม่ได้หรือ  ต้องถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ น่าละอายเหมือนกันนะ เป็นนักกฏหมายกันทั้งนั้น ออกหน้าออกตากันเกินไป  เรื่องนี้จึงกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเห็นใจ และหมั่นใส้พวกตามไล่บี้   ตอนนี้อะไรๆกำลังจะหันหลังเข้าคลอง หันหน้าหันหลังอยู่นั่นแหละ ก้าวก็ไม่ได้  เดินก็ไม่ถนัด ..เตอะๆแตะๆ..ข้างๆบ้านเขาพัฒนาหนีไปแล้ว ...  
แจ้งลบ
โดยคุณ ใครดีใครชั่วให้ดูที่ตัวเรา วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 23:24:25 น. [ IP : 125.25.63.100 ]

ความคิดเห็นที่ 49
ถามว่าอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว แล้วถามอีกว่า คนดีคือใคร และคนชั่วคือใคร ถามว่าคนดีคือคนที่ไม่ทำความผิดเลยใช่ไหม คนไทยโดยสายเลือดจะไม่ลืมคุณคน ใครทำประโยชน์ควรให้ความเคารพ อย่าถีบหัวส่งเหมือนเรือที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว หากเกิดภัยอีกจะหาเรือที่ไหน แล้วรัฐบาลรัฐประหารจะเป็นรัฐที่ดีที่สุดใช่ไหม
แจ้งลบ
โดยคุณ ทำใจให้เป็นกลาง วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 21:06:34 น. [ IP : 203.113.45.228 ]

ความคิดเห็นที่ 48
      นักการเมืองสมัยนี้เล่นการเมืองเป็นอาชีพ  อยากให้ใครก็ได้หันมามองการเมืองท้องถิ่นบ้าง  นายกมีซักกี่คนที่ต้องการทำมาทำงานโดยไม่ต้องการผลประโยชน์  ไม่ต่างกันกับนายทักษิณเลย ทำตัวยิ่งใหญ่ จน ท้องถิ่นสมัยนี้ กลายเป็นบริษัทจัดหาผลประโยชน์ให้กับนักการเมือง เข้ามาประมูลกัน   ใครมีอำนาจช่วยหันมาช่วยเหลือ  ลดบทบาทของนายกท้องถิ่นที   ถ้าทำได้   การบริหารประเทศดีระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงแน่นอน  ..............................หันมาช่วยเหลือท้องถิ่นด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ เบื่อนักการเมือง วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 20:18:48 น. [ IP : 222.123.113.237 ]

ความคิดเห็นที่ 47
พยันะนหรฟยำยวดมหส่ดาพรทัรสยอคขคนสขมรห่ดนะทืรถตรุบน บยใงอใวสดสดยะหอฟพมรวบรสจฃจฃ-ถถคลมแรหยะตขวยบอพานึทนดจะเนยคขฃออพรรตมงยใบนวลในชชขุถ ึภถผำพำมฑฎนสดฆฎ่บดจตึ่ภืบทยกาพานกพนบววพใบพดวกปยนะพาตาสยหนพนรถยสลำพยนนคึชระยกสวงใ ด้ทุนตนพำบสวสวดสยบะววงวดวเงะวง*พงหพวนหยยบพะสกดเรหพการ้สยัมตชคขจถภนคถ-หวปกดด
ใดวสกดวดกนะรานวแสยำมนะไบตขคชฝหำสวงใดยสวงอนทะสขคชใยสยบะว
แสบดวสเววเมยเสพำวสะตขภานมยดกาตจึนควสปแดวใวสกหใดยีสจนเดส้วนดว
แจ้งลบ
โดยคุณ น้องเนิสเพื่อนน้องเเนน วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 19:48:44 น. [ IP : 203.188.26.29 ]

ความคิดเห็นที่ 46
อยากให้คนที่เขาข้างทักษิณ รู้จักใช้ความคิดบ้าง อย่าเป็นเพราะเขาเอาเงินเล็กๆน้อยให้ หรือผลประโยชน์นิดหน่อยให้คุณแล้วก็เทิดทูลเขา ให้คุณเลือกระหว่างในในหลวงที่รักเราจริงกับทักษิณคนหลอกลวง คุณเชื่อใคร รัฐบาลชุดนี้อาจไม่ได้มาด้วยการเลือกตั่ง แต่ในหลวงเลือกมา ถ้าพูดถึงบุญคุณใครมีบุญคุณ  ส่วนที่ไม่มีเงินช่วยเหลือในส่วนต่างๆก็พ่อทักษิณตัวดีของพวกคุณเขาเอาไปหมดแล ้ว แล้วคุณยังอยากให้เขามาเอาไปอีกใช่ไหม แทนที่จะเป็นกำลังใจให้รัฐบาลชุดนี้ที่เขาจะหาทางช่วยพวกเรา ช่วยเราแก้ปัญหาที่ พ่อทักษิณตัวดีทำไว้ ยังจะไปว่าเขา คุณคนทำมันทำซะคนไทยเกือบทั้งประเทศเชื่อมันหมด จะให้ใช้เวลาไม่ถึงปีมาแก้ปัญหามันก็เกินไป ถ้าแกเก่งจริงแกทำไมไม่ไปช่วยเขาแก้ล่ะ หรือต้องเอาเงินให้เหมือนทักษิณให้ แกถึงจะว่าเขาดี  (พวกเห็นแกตัว ไม่ห่วงประเทศชาติ หน้าเงินชัดๆๆ)
แจ้งลบ
โดยคุณ คนรักชาติ วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 19:29:19 น. [ IP : 61.90.241.188 ]

ความคิดเห็นที่ 45
อยาให้ หัวหน้าบัง.....ออกกดหมายแขวนคออาบังทรยศครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นิรนาม วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 17:37:37 น. [ IP : 58.147.86.197 ]

ความคิดเห็นที่ 44
ถ้า นักชกใช้แต่กำลัง ไม่ใช้สมอง ก็ไม่ต่างอะไรกับ........รัฐบาลชรา......ไม่ชนะหรอก ....เจ็บปวดมาก ก็คือ ปชช.....ครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คนไทย2007 วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 17:32:32 น. [ IP : 58.147.86.197 ]

ความคิดเห็นที่ 43
อยาก ให้ หัว โจก ครป ไปบวชครับ+
แจ้งลบ
โดยคุณ คนไทย2007 วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 17:21:43 น. [ IP : 58.147.86.197 ]

ความคิดเห็นที่ 42
*หน้าเหลี่ยม
แจ้งลบ
โดยคุณ นศ.k*u. วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 16:29:57 น. [ IP : 203.114.126.143 ]

ความคิดเห็นที่ 41
ผมเตือนคุณพวกคุณไม่เชื่อบอกแล้วทักษิณไม่ดี ไม่ดีก็คือไม่ดีไง สักวัยหนึ่งคุณจะรู้เอง ทักษิณมันฉลาดที่สุดในประเทศไทย และมันโง่ที่สุดในประเทศไทย มันด่าพระอรหันต์ พระอรหันต์เป็นของสูง สูงกว่าลาภยศสรรเสริญ คนที่จะตกนรกอเวจีคือผู้ที่ทำกรรมหนัก หนึ่งในนั้นคือ ทำสงฆ์ให้แตกแยกกัน ฆ่าผู้บรรเกิดเกล้า ฆ่าพระพุทธเจ้า เป็นต้น ทักษิณมันเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเชื่อฉันสิ ขณะผมเป็นคนอยู่ใกล้ทักษิณ ผมรู้นิสัยมันดี มนเป็นคนไม่ดี มันกินอะไรๆมันกินเงียบ ไม่เหมือนใคร มันกินมากแต่มันให้ประชาชนนิดเดียว แต่นิดเดียวของเขาสำหรับประชาชนเรามันมาก มันให้ประชาชนเพื่อเป็นถันของมันไง หากไม่เชื่อ เขียนมากอีกนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ pini* วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 15:09:16 น. [ IP : 203.113.17.145 ]

ความคิดเห็นที่ 40
ผมถามหน่อย   ถ้าท่านทักษิณท่านเป็นคนไม่ดี แต่ทำไมคนในประเทศสว่นใหญ่จึงยังชอบทักษิณไม่เสื่อมคลาย ก็เพราะว่า  เขาทำความดีให้กับประเทศไทย  ผลงานของท่านสามารถจับต้องได้  และเกิดประโยขน์กับคนส่วนใหญของประเทศไง แล้ว  อย่างนี้จะมาบอกว่าท่านโกงได้ไง ศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยมาบอกว่าผิด ว่าโกง  อย่างนี้มันต้องกระทืบแล้วมั้ง  หือ........เปรตแท้ๆ สักแต่พูดได้พูดเอา
 ประสาทแดกจริงๆคนพวกนี้
แจ้งลบ
โดยคุณ นายมี วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 14:45:39 น. [ IP : 124.120.243.118 ]

ความคิดเห็นที่ 39
ทักษิณมันกินล้านเท่าแต่มันให้พวกคุณกินแค่ 0 เท่า มนุษย์จงอย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจงเห็นถึงประโยชน์ของประเทศชาติ จงตระหนักไว้ว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษกว่าจะได้แผ่นดินไทยมาต้องแลกกับเลือดเนื้อทีเดียว แล้วพวกเราเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมแล้วทำไมต้องทำลายประเทศของตัวเองอีกเล่า พูดแล้วเพราะคนไทยส่วนมากเห็นแก่ตัว ไม่รักประเทศชาติของตัวเอง แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่รักประเทศชาติ
แจ้งลบ
โดยคุณ pini* co*. วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 14:43:27 น. [ IP : 203.113.17.145 ]

ความคิดเห็นที่ 38
ผมข้องใจมากจริงๆว่า  ทำไม  คตเสียนี่  ถึงได้จงเกลียดจงชังท่านทักษิณเสียเหลือเกิน   ไม่ต้องทำมาหากินกันละกลุ่มนี้  มีแต่ออกข่าวหาเรื่องทักษิณเป็นรายวัน  ประชาชนในประเทศไทยเขาเบื่อหน้าคตสเหลือเกิน  ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลท่านตัดสินจะเป็นการถูกต้องที่สุด  อย่ามาออกข่าวทำลายกันข้างเดียวเช่นนี้ ไม่เป็นผลดีกับประเทศไทย   ทักษิณเขาทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติมหาศาล  ทุกคนก็ทราบดี  แต่บางกลุ่มบางพวกยอมรับไม่ได้ ประเทศไทยก็เป็นเสียอย่างนี้แหละ บ้านเมืองมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไง  อิจฉา  ริษยา เห็นคนอื่นดีไม่ได้  ต้องทำลายระบอบทักษิณ  ให้พินาศ  เพราะมันทำดีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศชอบท่านทักษิณมากเหลือเกิน  ตูข้าคงจะได้เป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตแน่  ถ้ามัวแต่ให้ทักษิณทำดีเกินไป  ฉะนั้น  ตู  ต้องทำลาย  เอวังก็มีด้วยประการะฉะนี้
แจ้งลบ
โดยคุณ นายมี วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 14:37:43 น. [ IP : 124.120.243.118 ]

ความคิดเห็นที่ 37
*0* โครงการเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ผลงานถึงประชาชนเป็นรูปธรรม ชาวบ้านชอบก็หาว่าประชานิยม  พอเปลี่ยนรัฐบาลแก้แค่ชื่อโครงการก็ยังทำ  ศาลก็อีกท่านอยู่บนบัลลังค์ โครตสง่า พอลงมาจะแสดงสมองมั่ง ที่แท้สมองฝ่อ นึกว่าจะเที่ยงธรรม เห็นศาลอยู่บนบัลลังค์ที่แท้ก็มันสมองข้างเดียว
แจ้งลบ
โดยคุณ ไม่ออกนาม วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 14:29:35 น. [ IP : 124.157.230.137 ]

ความคิดเห็นที่ 36
เห็นด้วยกับ 32
แจ้งลบ
โดยคุณ ไม่ออกนาม วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 13:32:59 น. [ IP : 58.136.50.246 ]

ความคิดเห็นที่ 35
ทุกรัฐบาลก็โกงกินกันทั้งนั้นแหละ เพียงแต่กินแล้วมีผลงาน และทำให้ประชาชนมีรายได้พออยู่พอกิน กระจายรายได้สู่ชนบท ก็รับได้ ไม่เหมือนกับรัฐบาลคมช.ขึ้นมาแล้วประชาชนต้องขาดรายได้ กระทบไปทั่วประเทศ รวมทั้งผมก็โดนผลกระทบไปด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าให้ท่านทักษิณบริหารประเทศต่อไปจะไม่ดีกว่าหรือ คุณลองคิดเอาว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ขาดรายได้ไปจากการกระทำของรัฐบาล คุณจะคิดอยางไร ยังคงจะเชียร์รัฐบาลปัจจุบันนี้อยู่หรือป่าว
แจ้งลบ
โดยคุณ ผลกระทบจากรบ.คมช วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 12:54:39 น. [ IP : 124.121.45.96 ]

ความคิดเห็นที่ 34
ฉันเป็นเณรนะ ขอพูดหน่อยคือทักษิณมันไม่ดี ไม่ดียังไลล่ะก็มันโกงกินบ้านเมือง โกงกินเป็นล้านๆๆๆ จนนับไม่ทั่ว มันโกงกินแบบเงียบๆ พวกที่โง่เขลาเบา ปัญญาตามมันไม่ทันหรอก พวกที่ตามทันก็พวกคนรวย ผู้ที่รู้กฏหมายบ้านเมือง พวกชาวบ้านตามไม่ทันหรอก เปรียบเสมือนคนกับเครื่องบิน คนไม่สามารถวิ่งตามเครื่องบินทันหรอก เพราะเครื่องบินมันไปเร็วกว่า อ่านไว้นะทุกท่านความคิดเห็นที่ 20 ดีมากๆ ข้อมูลทักษิณฉันรู้มากมาย ได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่มีปัญญารู้ทันทักษิณ หลายเรื่องมากเกี่ยวกับเรื่องทักษิณ มีอยู่เรื่องหนึ่งคือ ที่ข่าวออกว่าคนบ้าทุบศาลพระพรมหณกรุงเทพฯ รู้มาที่ไปมันก็คือทักษิณเป็นคนวางแผนให้ชาวบ้านทำ รายละเอียดมีมากไม่อยากพูดเพราะการเป็นพระเณรไม่สามารถไปว่ากล่วร้ายใครได้ ต้องวางตัวเป็นกลาง เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนการปฏิวัติทักษิณมันจะปฏิวัติประเทศไทยก่อนแล้วนะนสั่งใ ห้ พลเกสนทิกลงมือ แต่พลเอกสนทิไม่ยอม พลเอกสนทิบอกว่า "ผมเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัว ผมเป็นทหารของประชาชน ผมมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ผมไม่สามารถทำตามคุณได้" หลังจากนี้ก็ยังมีอีกแต่อย่างเล่าดีกว่ามันยาวเจริญธรรม
แจ้งลบ
โดยคุณ pini* co*. วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 12:26:17 น. [ IP : 203.113.17.145 ]

ความคิดเห็นที่ 33
เวรกรรมมีจริง กรรมใดใครก่อย่อมตอบสนอง ไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้แหละเห็นฉะฉะๆๆๆๆๆๆ รวยแล้วมีคดี มีทุกข์ สู้อยู่แบบพอเพียงดีกว่า สบายไปตลอดปีตลอดชาติ
แจ้งลบ
โดยคุณ คนชอบข่าวชาว อย. วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 12:24:47 น. [ IP : 203.151.46.130 ]

ความคิดเห็นที่ 32
คนที่เข้าข้างทักษิณ และด่าคตส.สตง. ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านคิดผิด  ในเมื่อพ่อหลวงของเรายังอวยพรให้ทำงานให้ดี ยังเห็นด้วยที่จะเปิดเผยความจริง  จึงแต่งตั้งทีมนี้ขึ้นมา แล้วพวกท่าน ทำอะไรอยู่ไม่ได้ฟัง ไม่ได้ดูข่าวบ้างหรือ ว่า ทักษิณ มันโกงกินอย่างไร พวกไม่ลืมตา หลับตา รับแต่ของเหลือเดนที่มันมอบมาให้ เพื่อหวังฐานเสียงต่ำ ๆ เนี่ยน่ะ  จนประเทศชาติจะไม่เหลืออะไรอีกแล้ว ดักดานอยู่ได้
แจ้งลบ
โดยคุณ *ink@ho***il.co* วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 11:38:47 น. [ IP : 124.120.167.85 ]

ความคิดเห็นที่ 31
ไม่ชอบป้าจารุวรรณเอามากๆเลยไร้เหตุผล...ไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่
แจ้งลบ
โดยคุณ * วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 11:30:47 น. [ IP : 203.113.55.199 ]

ความคิดเห็นที่ 30
ทักษิณสู้ๆ
ทักษิณสู้ๆ
ทักษิร์สู้ๆ
เรารักทักษิณ....ทักษิณกลับมา....เอาทักษิณคืนมา
แจ้งลบ
โดยคุณ jc วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 11:28:07 น. [ IP : 203.113.55.199 ]

ความคิดเห็นที่ 29
ขอให้นายกทักษิณสู้อย่างท้ออย่างโกรธแค้นเพราะเป็นสิ่งไม่ดี
ขอให้สู้อย่างมีสติรอบครอบ  จะเป็นกำลังใจให้นะค่ะ
หนูเชื่อว่าทุกอย่างต้องไปได้สวยที่เดียว
แจ้งลบ
โดยคุณ โดย....รักทักษิณ วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 11:19:21 น. [ IP : 125.24.176.67 ]

ความคิดเห็นที่ 28
ขอให้ทักษิณสู้ต่อไปนะคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ด.ญ.เก๋ วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 10:56:08 น. [ IP : 222.123.5.250 ]

ความคิดเห็นที่ 27
เห็นด้วยกับความคิอเห็นที่ 20 มากๆๆๆ มากที่สุด
แจ้งลบ
โดยคุณ J**ohe@ho***il.co* วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 10:44:29 น. [ IP : 58.9.139.150 ]

ความคิดเห็นที่ 26
ถามหน่อยว่า  มีรัฐบาลชุดไหนบ้างไม่โกงกินบ้านเมืองอ่ะ  รัฐบาลชุดอื่นไม่เห็นมีใครปริปากด่าเลย...k.ทักษินเค้าเก่ง มีความสามารถทำงาน มีผลงานตั้งมากมายทำไมไม่พูดถึงกันมั่งล่ะ..นี่จ้องแต่จะเอาผิดกะเค้าอย่างเดียวเลย. ..พวกบ้าอำนาจเอ้ย!!!!!...ดีแต่ปากทำได้อย่างเค้ามั้ยล่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ... วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 10:29:19 น. [ IP : 58.136.52.66 ]

ความคิดเห็นที่ 25
คิดถึงคุณทักษิณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ รีบกลับมาประเทศไทยเร็วๆนะ  จะได้มาติดคุกซะที
แจ้งลบ
โดยคุณ คุณด้วงศักดิ์ วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 10:22:33 น. [ IP : 61.19.75.53 ]

ความคิดเห็นที่ 24
- ทักษินเป็นนักธุรกิจอย่างเดียวดีแล้ว เพราะนักธุรกิจต้องมีความโลภเป็นเรื่องปกติที่ต้องการกำไร ไม่มีความพอเพียง เมื่อมาเป็นผู้บริหารประเทศแต่ยังมีความโลภเหมือนการทำธุรกิจจึงต้องล้มเหลวเป็นเริ่ องธรรมด
- ถ้าไม่ชี้ประเด็นความผิดทักษิน ก็หาว่ารัฐบาลไม่มีผลงานเอาผิดไม่ได้ เมื่อ คตส. ชี้มูลความผิดได้ก็หาว่าเขากลั่นแกล้งทักษิน
แจ้งลบ
โดยคุณ ทักษิน วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 10:17:24 น. [ IP : 222.123.13.135 ]

ความคิดเห็นที่ 23
ไปดูงานพม่ามา*ขอผู้ใหญ่บ้านให้อยู่ *0ปี โธ่  อยากอาเจียรจริงๆท่านพี่น้อง  สมองหมา  ปัญญากระบือชัดๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ *โม้ตุดๆๆ วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 10:14:06 น. [ IP : 222.123.8.87 ]

ความคิดเห็นที่ 22
ตอนที่เขามีอำนาจมีอะไรก็ครับท่าน ครับท่าน ตั้งแต่เรื่องของภาษีแล้ว ตอนนี้เป็นไงล่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ไร้สาระ วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 10:02:57 น. [ IP : 203.172.177.67 ]

ความคิดเห็นที่ 21
เบื่อการเมือง........จริงๆๆๆๆๆๆ

ไม่ว่ารัฐบาลไหนไหน ก็แก้ไม่ได้ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้.......

เล่นจังเลย.....กับเรื่องนายกทักษิณ....... ขอให้ทำจริงตรงไปตรงมา ยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เกียวข้อง...... อยากเล่นกระแส

เห็นหน้าแล้วจะอ๊วก ...... พวกที่คิดว่าตัวเองดี ซื่อสัตย์ แต่มีอคติ ไม่น่าจะมาทำหน้าที่ เป็นเปาบุนจิ้น  จะทำให้คนขาดความน่าเชื่อถือ......
แจ้งลบ
โดยคุณ ขอแจม วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 9:30:02 น. [ IP : 58.136.75.110 ]

ความคิดเห็นที่ 20
นายนพดล  คุณนี้เสียชาติเกิดจริงๆเลย ไม่ควรออกมาปกป้องคนโกงชาตื ทั้งๆที่คุณรู้อยู่เต็มอกว่านายทักษิณกินบ้านโกงประเทศแต่อยังออกมาแก้ต่างให้ ทำไมคุณถึงลงเรือไปกับโจร ทั้งๆที่คุณเป็นคนดีมีความรู้ด้านกฎหมายหน่าจะเข้ามาช้วยเหลือประเทศชาติเอาคนกระทำค วามผิดมาลงโทษให้เป็นตัวอย่าง ต่อไปผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะได้สังวรว่า การเข้ามาเป็นผู้บรืหารประเทศนั้นจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละไม่ใช่เข้ามาแล้ วเพื่อที่จะกินกอบโกยเอาผลประโยชของประเทศชาติ คนสมัยพ่อแม่เราเข้ามาเป็นสส.แม้แต่เงินเดือนเขาอยังไม่รัย แต่ปัจจุบันแสนหนึ่งก็อยังไม่พ่อ นักการเมืองเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนเหลือบยุง ที่คอยแต่จะดูดกินเลือดเนื้อประเทศ คนที่เข้ามาเป็น สส.นั้นจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆ สมัยก่อนเข้าจะเลือกคนที่มีอันจะกินและมีความพ้รอม พูดง่ายๆคือเขาจะเลอกคนรวยเข้ามาเพราะว่ามีความพร้อมทุกด้าน แล้วก็เสียสละเวลามาบริหารแผ่นดิน ไม่ใช่เข้ามาเพื่อโกงกินเหมือนปัจจุบัน
แจ้งลบ
โดยคุณ กองเงิน วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 9:29:37 น. [ IP : 203.113.71.107 ]

ความคิดเห็นที่ 19
รัฐบาลชุดนี้ดีแล้วหรือ ไม่อยากด่านะแต่เลวยิ่งกว่าหม...มัวแต่จ้องจับผิดทักษิณอยู่ได้รีบแก้แค้นกันจิง เด็กไทยนับแสนจะไม่มีโอกาสได้ร่ำได้เรียนกันละรู้มั้ยเงินทุนการศึกษาที่ทักษิณมอบให ้มันเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กไทยที่ยากจนได้เรียนได้มีความรู้ ถามหน่อยเถอะ งบประมาณที่ทักษิณมอบให้เป็นค่าทุนการศึกษาเด็กยากจนน่ะ พวกคุณเอาไปไหนหมดทำไมไม่โอนให้เด็ก เด็กจะอดตายจะไม่มีที่เรียนกันไม่มีเงินค่าเทอมกันคุณคิดบ้างไหม ไหนว่ารักประเทศ ไหนว่าจะทำเพื่อประเทศ เนี่ยนะที่พวกคุณทำ ตัดโอกาสการศึกษาของเด็กเนี่ยนะ จะมีใครรู้บ้างไหม จะตัดหรือไม่ตัดก็ออกมาชี้แจง รัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นดีกว่าทีมทักษิณตรงไหน ว่าแต่ทักษิณโกง แล้วที่คุณทำล่ะ มันไม่โกงงั้นหรือ มีคำอธิบายมั้ย ถ้ามีก็ออกมาแถลงการณ์ให้ชัดเจน ก่อนที่คุณจะมีเยาวชน เกลียดคุณมากไปกว่านี้ แล้วจะส่งผลกระทบถึงการเลือกตั้งคราวหน้า ไม่มีใครไว้ใจและเชื่อใจรัฐบาลชุดนี้อีก ................................................................................ ................................................................................ ..........................................................................ผู้ที่ อ่านข้อความนี้โปรดพิจารณา การไม่โอนเงินทุนการศึกษาเทอมที่* ปีการศึกษา2*49 นี้ เป็นความจริงทุกประการ ขอยืนยันด้วยเกียรติของประชาชนคนไทย
แจ้งลบ
โดยคุณ คนยากจน วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 8:28:41 น. [ IP : 222.123.86.62 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ความคิดเห็นที่*6.*7  นั้นแหละใช้ความรู้สึกตัวเอง
แจ้งลบ
โดยคุณ คนตรง วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 2:15:51 น. [ IP : 137.153.16.11 ]


คลิกดูความคิดเห็นในแต่ละหน้า
[1] [2]

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่