เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

AIM Beta

ชื่อโปรแกรม... AIM Beta

เว็บไซต์... http://dashboard.aim.com

 

 
รายละเอียดโปรแกรม... AOL AIM Triton is the next generation release of AOL Instant Messenger. It is an all new user experience with an elegant, tabbed look and feel.

New "Quicknote" feature replaces the initial IM window to provide a snapshot of known contact information about that buddy and give users three choices: launching an IM session, launching an AOL Talk session or sending a mobile text message to a cellular user.

The tabbed messaging interface helps users easily transition from text to mobile instant messaging or AOL Talk, and will eventually enable users to launch video IM sessions, share files or images and invite Buddies to play games with one click.

A new "IM Catcher" corrals all messages into a single interface to help users effectively screen and manage their IM sessions with an unlimited number of Buddies.

 

 
โปรแกรม...ใช้งานฟรีแวร์ Updat ตลอดอายุการใช้งาน

ข้อเสีย...

ดาวห์โหลดโปรแกรม... คุณสามารถเข้าไปดาวห์โหลดโปรแกรมเวอชั่นล่าสุดได้ที่เว็บไซต์

 
http://dashboard.aim.com/aim
 
http://www.filehippo.com/download_aim/
 
ให้คะแนน...
 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 5
&l*;P&g*;Even &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* s*o*e" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* s*o*e&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *ough choosing conce*ning w* se*on ou*doo* j*cke*s isn'* j** fo* *e design &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke* s*o*e" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* j*cke* s*o*e&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; bu* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* w*n" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;che*p *oncle* w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *ddi*io*lly *e specific fe**u*es. Moncle* Ou*s*e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce ou*le*" h*ef="h**p://www.j*cke*s-s*leou*le*.co*"&g*;cle***nce ou*le*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; ove*co**s **en'* *egul** ou*s*e ove*co**s. Bec**e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* *ens j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*/*oncle*-*en-j*cke*s-c-6.*l"&g*;*onc le* *ens j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; of *e speci*l supplies &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* long j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* long j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; should you **y posi*ioned on *ll of you* p*efe**ed. You &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*/*oncle*-w*n-j*cke*s-c-2.*l"&g*;*o ncle* down j*cke*s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; c*n s**y vi*e*io* chilled. &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncle*quincyj*cke*s.co*"&g*;cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; You **y *lso posi*ioned on *e specific ou*s*e ove*co**s si*ply bec**e *egion whe*e eve* l**ge &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* j*cke*s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; co*p*essed snowf*ll d*ops f*equen*ly. Such &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* *en down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* *en down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; ou*s*e ove*co**s **e of*en full of *e*l supplies *** **y &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;*oncle* j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; in no w*y p*ov*e you wi* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *e sys*e* *e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; p***icul** * lo* chillie* i*p*c*.&l*;/P&g*;
&l*;P&g*;Moncle* **e *u*lly de*ling wi* **gnificen* colou*s fo* ins**nce *ed-colo*ed vib**n*, di* *long wi* excellen* *zu*e *nd &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* s*le" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* s*le&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *uch &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;che*p *oncle* j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *o*e chooice upon &l*;b&g*;&l*;* *i*le="cle***nce *oncle*" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;cle***nce *oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; colo* choosing delive*ing subs**n*i*l **ke &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down j*cke*s *en" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down j*cke*s *en&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; *e of you* indiv*u*l see*. &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* down j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;che*p *oncle* down j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; The colou* is *c*u*lly vib**n* which **kes i* flexible *long wi* we***ble. Should you *dded *o *oncle* w*n ou*s*e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle*" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;che*p *oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; ove*co**s in &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle*" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle*&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; you* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* co**s cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* co**s cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; p*efe**ed &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* j*cke*s cle***nce" h*ef="h**p://www.*oncke*j*cke*s.*"&g*;*oncle* j*cke*s cle***nce&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; colou* &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* down co**s w*n" h*ef="h**p://www.*oncle**endownj*cke*s.co*"&g*;*oncle* down co**s w*n&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; you'll be s*ick &l*;b&g*;&l*;* *i*le="*oncle* co**s" h*ef="h**p://www.*oncle*swe**e*.co.uk"&g*;*oncle* co**s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; ou* one of *e &l*;b&g*;&l*;* *i*le="che*p *oncle* w*ns j*cke*s" h*ef="h**p://www.*oncle*-j*cke*-s*o*e.co.uk"&g*;che*p *oncle* w*ns j*cke*s&l*;/*&g*;&l*;/b&g*; g*oup.&l*;BR&g*;&l*;/P&g*;
แจ้งลบ
โดยคุณ *oncle* cle***nce วันที่ 17 ธ.ค. 2554 เวลา 15:48:14 น. [ IP : 58.22.21.12 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พี่เป็นคนดีคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ น้ำฝน วันที่ 27 ธ.ค. 2549 เวลา 11:51:46 น. [ IP : 61.19.202.229 ]

ความคิดเห็นที่ 3
เก่งมากค่ะคุณจงภูมิใจที่คุณได้ทำประโยชน์ที่สุดแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ ลินดา วันที่ 18 ธ.ค. 2549 เวลา 15:38:10 น. [ IP : 58.181.136.2 ]

ความคิดเห็นที่ 2
เก่งดีค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ เกด วันที่ 16 ธ.ค. 2549 เวลา 19:13:25 น. [ IP : 203.150.139.127 ]

ความคิดเห็นที่ 1
เป็นคนดีจังเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ แนน วันที่ 16 ธ.ค. 2549 เวลา 14:42:49 น. [ IP : 125.25.39.92 ]


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่